תקנון האתר

מבוא

 1. ברוך הבא לאתר CO.IL (להלן “האתר”) האתר בבעלותה וניהולה של חברת בריק יבוא ושיווק, 068491778, עסק פרטי (להלן “החברה” או “מנהל האתר” או “המרתף”).
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת אביזרי נוי וריהוט משלים לעיצוב הבית (להלן “המוצרים”).
 3. השימוש באתר מותר לבני 18 ומעלה, בעלי כתובת מגורים בישראל, המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי/מקומי או בינלאומי בתוקף.
 4. רכישת המוצרים באתר והגישה אליו כפופה להוראות תקנון זה, כפי שיפורטו להלן.
 5. תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בינך ובין המרתף לכל דבר ועניין.
 6. טרם ביצוע רכישה באתר, הנך נדרש לקרוא בעיון את הוראות תקנון זה. המשך גלישה באתר, עיון במידע המפורסם בו וביצוע רכישה מהווים הסכמתך להוראות התקנון ולתנאי השימוש המפורטים בו ולא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בעניין זה.
 7. המרתף שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במסירת הודעה מראש. שינוי בתקנון ו/או תנאי השימוש יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם באתר.
 8. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בו מתייחס התקנון בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה.

 

תנאי שימוש ופרטיות

 1. אין להשתמש באתר זה לצרכי מסחר ו/או בכל שימוש אחר למטרה בלתי חוקית.
 2. בעצם מסירת פרטיך האישיים לצורך השימוש באתר, הנך מאשר משלוח דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני ומכשיר הטלפון הנייד(SMS)(להלן “הדיוור הישיר”).
 3. הדיוור הישיר ניתן לביטול ע”י המשתמש בכל עת.
 4. המרתף לא תעשה כל שימוש בפרטיך ללא הסכמתך המפורשת למעט העברת פרטי ההתקשרות שהוזנו על ידך לספקים אשר העברת פרטי ההתקשרות עמך נדרשים לשם השלמת העסקה, כגון חברת שליחויות.
 5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10 לעיל, כתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידך במועד הרכישה באתר, תשמש את המרתף לצרכי משלוח הודעות הקשורות ברכישות שבוצעו על ידך.
 6. המרתף נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיותך ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ומוגן מפני פריצה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. העסקאות המבוצעות באתר מוגנות באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן. יחד עם זאת, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שלא ניתן לשלול מקרי פגיעה במאגרי המידע ובאתר באופן מוחלט ועל כן אתה מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המרתף ו/או מי מטעמה עקב מקרי פגיעה כאמור.
 7. המרתף לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לך או למי מטעמך, ככל שייגרם, אם מידע זה יגיע לגורמים עוינים ו/או שייעשה בו שימוש ללא הרשאה.

 

ביצוע הזמנה ורכישה באתר

 1. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצר/ים מהמוצרים המוצעים באתר(להלן “הרכישה”).
 2. הרכישה באתר מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מספר טלפון תקין, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
 3. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית העולה כדי הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 4. מסירת פרטים שגויים ייתכן ותמנע את אספקת המוצר. חזרת מוצר למחסני המרתף בשל מסירת פרטים שגויים על ידך, תחייב אותך בדמי המשלוח עבור המשלוח שנשלח והוחזר.
 5. המרתף תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
 6. להמרתף הזכות הבלעדית לשנות, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר, לרבות את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה באתר ולרבות את אופן רכישתם.
 7. המרתף שומרת על זכותה לשנות את מחירי המוצרים המוצעים באתר בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 8. המוצרים המוצעים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
 9. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
 10. ככל שמוצר שנרכש או הוצע לרכישה באתר, אזל במלאי, להמרתף תהא שמורה הזכות להודיע על ביטול העסקה או לא לאפשר רכישת המוצר שאזל מהמלאי או להציע מוצר חלופי.
 11. המרתף עושה כמיטב יכולתה לספק לך את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר, עם זאת יובהר כי התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את המרתף.
 12. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, לדוגמה, לגבי צבע מוצר, נתוני המוצר המפורטים באתר בכתב הם המחייבים.
 13. ייתכנו הפרשי גוונים בין תמונות המוצרים המפורסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
 14. לצורך השלמת הרכישה, תידרש למסור פרטי כרטיס אשראי, מקומי או בינלאומי, בתוקף.
 15. חיוב כרטיס האשראי שיימסר על ידך במעמד הרכישה, יבוצע בהתאם למחיר המוצר כפי שהוא מפורסם באתר במועד הרכישה, בתוספת דמי המשלוח במידת הצורך.
 16. במעמד התשלום בעד הרכישה, באפשרותך לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים הרלוונטית למוצר הנרכש ולתנאים המפורטים בה.
 17. המרתף תהא רשאית לגבות את דמי המשלוח במועד חיוב התשלום הראשון מבין התשלומים.
 18. ניתן לבצע רכישה באמצעי תשלום אחר, בכפוף לביצוע הזמנה טלפונית ותיאום התשלום מול מנהל האתר.
 19. עסקת הרכישה תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב(להלן “השלמת העסקה”).
 20. ככל שחברת האשראי תסרב לאשר את העסקה נשוא הרכישה, תימסר לך הודעת הסירוב על ידי המרתף(להלן “הודעת סירוב”) ותינתן לך אפשרות להסדרת התשלום בתוך 7 ימים ממועד מסירת הודעת הסירוב, לאחריהם תיחשב העסקה כמבוטלת.
 21. פרטי המוצר שנרכש, כפי שהם נקלטו במחשבי המרתף ישמשו ראיה לסוג וכמות המוצרים שהוזמנו ולא תהא לך או למי מטעמך הזכות לערער על נתונים אלה.

 

אספקה וזמני אספקה של מוצרים

 1. המוצר הנרכש על ידך יסופק לך לכל היותר בתוך 14 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה כהגדרתה בסעיף 34 לתקנון.
 2. זמני אספקה הינם בימי א’ עד ה’ בלבד(לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. המרתף עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכך, וזאת בכפוף למדיניות חברות השליחויות עימם היא התקשרה.
 4. הזמנה שתתקבל בימים א’ עד ה’ לאחר השעה 15:00 או בימי שישי/שבת/ערב חג/חג תיחשב כהזמנה שהתקבלה ביום העסקים הבא.
 5. אספקה תתאפשר בדרך של “איסוף עצמי” או באמצעות שליח, לפי בחירתך וכן בהתאם לסוג המוצר ומשקלו.
 6. אספקה באמצעות שליח כרוכה בתשלום דמי משלוח ודמי הרכבה במידת הצורך, כפי שיפורטו באתר.
 7. משלוח מוצר באמצעות שליח תתבצע כדלקמן:
 8. מוצר שנרכש, יישלח באמצעות חברת שליחויות עמה התקשרה המרתף ודמי המשלוח יהיו כמפורט באתר וישולמו להמרתף במעמד התשלום בגין הרכישה.
 9. מוצר הדורש משלוח מיוחד ו/או מוצר הדורש הרכבה בבית הלקוח, יישלח ויורכב בבית הלקוח באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה המרתף(להלן “שליח אישי”). יובהר, במקרה של אספקת המוצר באמצעות שליח אישי, ישולמו על ידך דמי המשלוח וכן דמי הרכבת המוצר, ישירות לשליח האישי, הכלל בהתאם לסוג המוצר, משקלו, נגישות מקום המסירה ומחירון חברת השליחויות.
 10. אספקת מוצר לקומה הגבוהה מקומה שניה, תחייב בתשלום נוסף אשר ישולם על ידך להמרתף או לחברת השליחויות, לפי העניין.
 11. ככל שאספקת המוצר תדרוש שימוש במנוף, הזמנת שירותי המנוף וההוצאות בגינם ייעשו וישולמו על ידך בלבד.
 12. המוצר יסופק לכתובת שתימסר על ידך בטופס ההזמנה המופיע באתר.
 13. באחריותך לבדוק ולוודא תקינות המוצר ושלמותו במעמד האספקה. במקרה של פגם או ליקוי במוצר שסופק לך, עליך לעדכן את הנהלת המרתף לא יאוחר מ24 שעות מרגע קבלת המוצר.
 14. המרתף או מי מטעמה, לרבות מובילים, שליחים ומתקינים, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם, ככל שייגרם לרכושך במהלך עבודת ההרכבה של המוצר הנרכש.
 15. איסוף עצמי ממחסניה של המרתף יתאפשר אך ורק בכפוף לתיאום מראש עם משרדי החברה, ובמקרה כזה לא תהיה מחויב בתשלום דמי המשלוח.
 16. “איסוף עצמי” של מוצר יתאפשר בכפוף להזדהותך באמצעות תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה במועד המסירה.
 17. במקרה של “איסוף עצמי” המרתף לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע העברתו לאחזקתך.
 18. במקרה של “איסוף עצמי”, רשאית המרתף לפתוח את אריזת המוצר בפניך על מנת לוודא את תקינות המוצר ושלמותו, מבלי שהדבר יגרע מחובתך לבדוק היטב ולוודא את תקינות ושלמות המוצר טרם איסופו ו/או קבלתו על ידך.

 

מדיניות משלוחים

 1. ככל שתבקש כי המוצר יסופק לך באמצעות שליח, לרבות שליח אישי, הזמנתך תסופק באמצעות חברת השליחויות עימה מתקשרת המרתף, בהתאם לסוג המוצר הנרכש ומשקלו ובהתאם לכתובת שנמסרה על ידך במעמד הרכישה.
 2. ככל שתבקש לשנות את הכתובת למשלוח המוצר שנרכש על ידך, יחל מניין ימי העבודה הנספרים לאספקת המוצר מיום אישור בקשת השינוי על ידי המרתף.
 3. המרתף תעשה כל שביכולתה לשמור על רמת שירות גבוהה. עם זאת, יובהר כי המרתף אינה אחראית להתנהלות חברת השליחויות עימה היא התקשרה ו/או לעיכובים ו/או לשינויים שאינם תלויים בה ושאינם בשליטתה, לרבות איחור או עיכוב אשר הינו תוצאה של כוח עליון או עיכוב הנובע מחדל של חברת השליחויות.
 4. חברת השליחויות יכולה לתאם עמך את יום האספקה, בהתאם לשיטת עבודתה ובמידת האפשר. המרתף לא אחראיים ליום ושעת האספקה.
 5. במקרה של איחור באספקה מסיבה שבשליטתה של המרתף, תהא רשאי לבטל את הזמנתך ולקבל החזר כספי.
 6. דמי משלוח וכן זמני אספקה לישובים מרוחקים כגון: ישובים הממוקמים בקו הירוק ומעבר לו, ערבה ואילת, ייתכן ויהיו שינויים בזמני האספקה ובדמי המשלוח לפי העניין, והודעה על כך תימסר לך על ידי המרתף מוקדם ככל הניתן. הנסיבות כאמור, תהיה זכאי לבקש את ביטול העסקה ובלבד שהודעת הביטול ניתנה מיד עם הודעת המרתף על דמי המשלוח ו/או זמני האספקה האחרים ובכפוף למדיניות החזרת מוצרים המפורטים בתקנון זה.
 7. מסירת המוצר הינה אישית, קרי לידך בלבד ובכפוף להצגת תעודה מזהה במעמד המסירה. ככל שתבקש כי אדם מטעמך יקבל את המוצר, הנך נדרש להעביר להמרתף את פרטיו המלאים והמוצר שנרכש יימסר לו בכפוף להצגת ייפוי כוח ותעודה מזהה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, (להלן לפי ההקשר: “החוק” ו”התקנות”).
 2. הנך זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
 3. התנאים לביטול העסקה הינם כדלקמן(להלן “התנאים לביטול”).
 4. הודעתך על ביטול העסקה באמצעות שיחה טלפונית להמרתף או באמצעותה הודעה(להלן “הודעת הביטול”).
 5. החזרת המוצר למחסני המרתף בהתאם לכתובתה כמפורט בתקנון זה.
 6. החזרת המוצר באריזתו המקורית בצירוף חשבונית.
 7. החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש.
 8. סכום העסקה אינו נמוך מ-51 ₪.
 9. החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא הורכב בביתך.
 10. החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא יוצר במיוחד עבורך על פי מידות או דרישות אחרות.
 11. יובהר כי התנאים הינם תנאים מצטברים. בהתאם, ככל שלא יתקיים תנאי אחד מתנאים אלה, תישלל זכותך לביטול העסקה.
 12. כנגד החזרת מוצר בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעת הביטול, יינתן זיכוי כספי.
 13. במקרה של ביטול עסקה, אתה תישא בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או ב100 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים(להלן “דמי ביטול”), וכן בהוצאות משלוח ובהוצאות עמלה בגין סליקת כרטיס האשראי.
 14. במקרה בו הודעת הביטול התקבלה לפני שליחת המוצר, לא תחויב בהוצאות המשלוח ובעלות המוצר.
 15. החזר כספי יינתן ע”פ האמור בחוק, בכפוף להתקיימות התנאים לביטול וכמפורט להלן(להלן “תנאי החזר כספי”).
 16. המוצר נשוא העסקה שבוטלה הוחזר למחסניה של המרתף בתוך 48 שעות מרגע הודעת הביטול ובתנאים המפורטים בסעיף 62 לעיל.
 17. החזר כספי יינתן בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר ובאותו האופן בו נעשה התשלום, בכפוף ללוחות הזמנים של חברת כרטיסי האשראי.
 18. הוצאות משלוח החזרת המוצר יהיו על חשבונך. האמור יחול גם במקרה בו המרתך תשלח שליח מטעמה לביתך לצורך איסוף המוצר והחזרתו למחסניה.
 19. במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר, לא ייגבו דמי ביטול והחזר כספי יינתן בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר למחסני החברה בתוך 48 שעות ממועד הודעת הביטול.
 20. יובהר כי מצבו של המוצר שהוחזר, שלמותו ותקינותו יוערכו על ידי המרתף בלבד והנך מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 21. קבלת החזר כספי בגין החזרת מוצר אשר נרכש במסגרת מבצע ו/או חיסול, תתאפשר רק לאחר החזרת המוצר פיזית למחסניה של החברה בתוך 48 שעות מהמועד בו סופק לך המוצר.
 22. לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 23. במקרה של החזרת מוצר אשר נרכש בהנחה ו/או כחלק ממבצע, ינוכה מסכום ההחזר סך בשיעור של 5% משווי הפריט או סך של 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.
 24. מוצר מתצוגה או עודפים אינו ניתן להחזרה והחלפה. בהתאם, באחריותך לבדוק היטב ולוודא את תקינות ושלמות המוצר טרם איסופו ו/או קבלתו על ידך.
 25. באפשרותך לבקש במעמד ביטול העסקה החלפה של המוצר שנרכש או קבלת זיכוי לרכישה במקום החזר כספי.
 26. המרתף תהא רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה במקים הבאים:
 27. אם נפלה טעות בתיאור המוצר או במחירו.
 28. אם המוצר המוזמן אזל במלאי.
 29. אם במקרה של תקלת תקשורת שארעה באתר אשר גרמה לשימוש לא תקין של משתמשי האתר.
 30. אם במקרה של כוח עליון אשר ימנע את השלמת המכירה או אספקת המוצר שנרכש. ובכלל זה: אירוע מלחמתי, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר שאינו בשליטתה של המרתף.
 31. הודעת ביטול מצד המרתף תימסר באמצעות שיחת טלפון או בהודעה. הינך נותן בזאת את הסכמתך לקבלת הודעת ביטול כאמור באמצעות כתובת דואר האלקטרוני שנמסר על ידך.

תשלומים

 1. הסליקה באתר מאובטחת ופרטי הכרטיס אינם נשמרים ו/או נמסרים להמרתף.
 2. התשלום באתר מתנהל על ידי מערכת “טרנזילה” ולהמרתף אין יכולת השפעה וגישה אל הנתונים, המידע והפרטים המועברים במהלך תהליך הסליקה.
 3. לטובת הלקוח ניתנת האפשרות לבצע עסקה בתשלומים באופן הבא. עד 200 ₪ ניתן לבצע את העסקה בתשלום אחד. מעל 200 ₪ ניתן לבצע את העסקה ב2 תשלומים ללא ריבית. מעל 1000 ₪ ניתן לבצע את העסקה ב3 תשלומים ללא ריבית.
 4. המערכת סולקת את רוב כרטיסי האשראי, למעט כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס.
 5. התנאים יכולים להשתנות בכל עת על ידי המרתף ללא שום התראה או עדכון מראש.
 6. סוגי כרטיסי האשראי המתקבלים יכולים להשתנות בהתאם ליכולות מערכת הסליקה ו/או ההסכם עם חברת הסליקה.

קניין רוחני

 1. האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי המדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של “המרתף” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור בכתב מראש מהנהלת האתר.
 2. בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות, לעבד פיסת קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים, או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שניתן אישור והסכמה של המרתף מראש ובכתב.

 

אחריות

 1. ידוע לך כי המוצרים הנמכרים באתר מיוצרים על ידי ספקים שאינם בבעלותה או בניהולה של המרתף(להלן “הספקים”). על כן, המרתף אינה נושאת באחריות בכל הנוגע לטיב המוצר, לאיכותו, לתכונותיו ו/או לכל מצג שנעשה באתר בנוגע לפרטי המוצרים האמורים.
 2. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים היא של הספקים בהתאם לחובות המוטלות על “עוסק” על פי החוק והתקנות.

 

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית מוקנית בזאת לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.

 

דרכי תקשורת

 1. לרשותך מספר דרכי תקשורת עם המרתף.

טלפון: 050-2236311

טלפון בחנת: 08-6289737

טלפון מנהלים: 050-6770162, 054-5401307

דואר אלקטרוני: BRIK.OR@GMAIL.COM

כתובת: חנות- הרצל 4 גן יבנה, מחסן- אזור תעשיה כפר קסם

הורדנו מחירים

מהיבואן לצרכן

Open chat
היי, האם אוכל לעזור לך?
היי, האם אוכל לעזור לך בהתלבטות?
דילוג לתוכן